Bent-leden

Geskidenis fan de bent

In 2003 nimt pianist Hein Jaap Hilarides met drummer Hendrik Elings Taai as Bildtse klaai op. Op deuze cd staan De kop d'r foor en Sprot, lietsys die't se al jaren speulden. Al gau foegt bassist Johan Kramer him bij de bent. In 2005, at 't Bildt 500 jaar bestaat, ferskynt Slingerhaan.

't Jaar dêrop doet de Rebound boogie bent de Klaine Kerktocht. Met hulp fan gasten worre lietsys fan baide cd's in 8 kerkys speuld. De ôftrap fynt plak yn Wyngaarden (Súd-Hollând), dêr't de inpolderaars fan 't Bildt wegkomme. De tocht gaat fan Warns fia St Jabik en Surhústerfeen naar Sybrandhuus bij Dokkum. 'n Registrasy hierfan staat op de mini-cd Klaine Kerktocht út 2007.

Ter promoasy fan Hilarides syn debútroman Joppe worre in 't foorjaar fan 2008 'n stikofwat optredens deen. Fort dêrop wort de dvd Wa't tate seit moat ek whisky sizze fan dichter Sytse Jansma ferskillende keren begelaid.

Op de site staan klippys. Teff is fan Andre Minkema, Foor de wyn fan Kirsten Zwijnenburg, en 't gedicht Licht de seelucht fan Lars Larssen en Rudy van de Berg. Burdine is fan beeld foorsien deur Titus Tiggeler en Victor Lacken. Dêrfoor brúkten se skilderijen fan Hendrik Elings.

Diskografy

2003: Taai as Bildtse klaai
2005: Slingerhaan
2007: Klaine kerktocht (mini-cd)
2008: Met Sytse Jansma: Wa't tate seit moat ek whisky sizze (dvd)